Tag: нелоялна практика

6 лева за барбарон?

Повод за написването на този материал е публикацията в социална мрежа, в която потребител е качил снимка на касова бележка от заведение на морето, в която фигурира цена за “барбарон” – 5.99 лева. Поради потребителски запитвания и повишен обществен интерес отговаряме на въпроса: “Законно ли е това?” Този въпрос може да има няколко отговора, някои

Внимание! Злоупотреби на туроператор продължават!

Публикуваме настоящия кратък материал по повод на сигнал, изпратен до Сдружението, във връзка с дейността на фирма СОЛЕОС ВИА ЕООД(или лица, действащи от името на търговеца, за което ще прочетете по-долу). Каква е практиката на фирмата и за какво да внимават потребителите? По телефона лица, представящи се за служители на СОЛЕОС ВИА ЕООД, канят хора

Анализ на съдебно решение – брокерски агенции

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ изготвен от СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев относно Решение № 15567/13.12.2018г. по адм.д. № 9458/2017, VІI отд. на ВАС ВАС е сезиран по