Blog

Анализ на съдебно решение – брокерски агенции

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ изготвен от СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев относно Решение № 15567/13.12.2018г. по адм.д. № 9458/2017, VІI отд. на ВАС ВАС е сезиран по

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ                         изготвен от СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев                                       относно Решение № 136/07.01.2019г. по гр.д. № 4857/2017, I г.отд. на ВКС ВКС е

Гаранционна отговорност – правоприемство

Публикуваме и тук една статия на председателя на Сдружението Ясен Крайчев. За пръв път статията е качена на сайта www.gramada.org през 2016г., но не е загубила своята актуалност. В нея се разглеждат много практически проблеми, свързани с прехвърлянето на правата по гаранционна карта или правата, които по закон има потребителят в случай, че закупена от

Добре дошли!

Добре дошли в официалната уебстраница на Сдружение “Правна сигурност на потребителите и личните им данни”! На сайта ще научавате всичко за дейността на Сдружението, а също така и ще намирате полезна информация, свързана със защитата на потребителските Ви права. Статии, проучвания, анализи, сравнения на стоки и услуги – всичко това ще бъде достъпно напълно безплатно