Blog

Черен петък

През последните години популярно наименование на дни с т.нар. промоции по магазини и сайтове у нас стана “Черен петък”. Предполагаме, че всеки е наясно с този термин, придобил гражданственост, но какво всъщност стои юридически зад него?

Отговорът е – разпоредбите, касаещи намаленията на цените на стоки и услуги, които се съдържат в чл. 63-66 от Закона за защита на потребителите. Всеки опит на търговец да заобиколи тези правни норми би следвало да се квалифицира като нелоялна търговска практика и съответно би представлявал нарушение на ЗЗП. Тоест, използването на наименованието има своите исторически корени в САЩ, където под “черен петък” се е визирала истерията около началото на коледното пазаруване след Деня на благодарността, характеризиращо се с дълги опашки, задръствания по магистрали, катастрофи по паркинги пред търговски центрове, и не на последно място – големи намаления. У нас Черен петък де факто представлява търговски трик(без да имаме предвид нещо негативно), рекламен способ, а юридически се квалифицира като намаление, обикновено траещо няколко дни.

С оглед гореизложеното, казаното по-долу важи за всяко едно намаление, което търговец обявява. Ето най-важните неща, които да имате предвид:

  • Търговецът е длъжен да постави на видно място информация за срока, условията и групите стоки, за които се отнася намалението(“черния петък”);
  • Съобщението за намаление на цени се прави чрез поставяне на етикети “стара” и “нова” цена; обявяване на процент на намалението; поставяне на етикет с новата цена и задраскване на старата;
  • Старата цена(без намаление) следва да е била актуална поне един месец преди датата на “черния петък”(не важи за бързоразвалящи се стоки);
  • Намалението на цените не може да продължи по-малко от един работен ден и повече от един месец, освен в изрично определени случаи в закона(ликвидация на търговско дружество, пълна разпродажба и др.).

От описаните накратко законови положения всеки потребител може да си направи изводи доколко дадено намаление е реално, както и да отправи запитване или сам да провери предварително дали стоките струват по-скъпо през предходните седмици. Показателни могат да бъдат множество залепени един върху друг етикети или пък изобщо липсата на стари цени.

Доста популярен в последните години стана и Черният петък в интернет сайтовете за търговия. Що се отнася до онлайн пазаруването, в допълнение е добре да се знаят някои основни правила, които касаят възможността потребителят да се откаже от сключен договор. Тези положения са уредени в чл. 43-61 ЗЗП. Най-важното, което потребителите трябва да имат предвид, е следното:

  • При всички случаи, когато потребителят има право на отказ от договора за покупко-продажба, тази информация следва да му бъде предоставена от търговеца по ясен и разбираем начин, заедно с информация как може да упражни това свое право;
  • При онлайн търговията бутоните за поръчка не следва да бъдат с подвеждащи надписи, а ясно да указват, че натискането им води до задължение за плащане;
  • Потребителят, сключил договор от разстояние, има право да се откаже от него, без това да води до начисляване на неустойка и без да обосновава причина за отказа, в 14-дневен срок от предаването на стоките от страна на трето лице за доставка;
  • Ако търговецът не е предоставил информация за правото на отказ, то потребителят има право да се откаже от договора в срок до една година от сключването му;
  • При отказ от договора потребителят заплаща разходите за връщане на стоката, освен ако търговецът не се е съгласил те да са за негова сметка;
  • Изключения от правилата за право на отказ от договор, сключен онлайн, се съдържат в чл. 57 ЗЗП.

В случай, че имате допълнителни въпроси или казус с търговец, не се колебайте да се свържете с нас!