Blog

Внимание! Злоупотреби на туроператор продължават!

Публикуваме настоящия кратък материал по повод на сигнал, изпратен до Сдружението, във връзка с дейността на фирма СОЛЕОС ВИА ЕООД(или лица, действащи от името на търговеца, за което ще прочетете по-долу).

Каква е практиката на фирмата и за какво да внимават потребителите?

По телефона лица, представящи се за служители на СОЛЕОС ВИА ЕООД, канят хора да посетят “презентация” в конферентна зала на някой хотел в голям град. На въпросната презентация се разиграват томболи с предметни награди и се рекламират екскурзии до екзотични дестинации(често срещан вариант е остров Тенерифе). В хода на презентацията се предлага възможността да бъде “спечелена” екскурзия на преференциална цена, като се заплатят само част от разходите. Цената е достатъчно атрактивна, за да предизвика интереса на доста семейства, сведенията ни са за суми от около 1000 лева за 4-ма души за 1 седмица на Тенерифе. В случай, че има желаещи, те заплащат част или цялата сума, като за това подписват договор и получават касов бон. Впоследствие се оказва, че в повечето случаи пътуването постоянно се отлага, като най-често изобщо не се състои. Фирмата е позната от години на институциите(Заповед за забрана на нелоялна практика на Председателя на КЗП – https://kzp.bg/registar-neloyalni-targovski-praktiki/download?h=YUAelawFevW4qOC6kY9OvPkgC4oK%2blh8AqffmhM6XjwgvpOK7xEiTFjDpaMxXS4C), както и на сваленото вече от екран предаване Господари на ефираhttps://www.youtube.com/watch?v=rBrSlkEmfog.  

Какви действия предприе Сдружението по казуса на потребителя?

Без да навлизаме в подробности относно конкретния случай с потребителя, който се свърза с нас, описваме накратко действията, които предприехме, както и резултатите, които сме постигнали към момента. Предоставихме му консултация по случая, в това число го запознахме със заповедта за забрана на нелоялната търговска практика, последиците от нея, както и възможностите, произтичащи от нея по Закона за защита на потребителите. Насочихме го и за кои още нарушения би могъл да сезира компетентни институции(в конкретния случай имаше достатъчно данни и за наличие на данъчни административни нарушения). По отношение на цялостната дейност на фирмата посъветвахме потребителя да се консултира с адвокат с оглед изготвяне на жалба до прокуратурата.

Какви резултати са налице към момента?

Към настоящия момент като обратна връзка можем да отбележим, че Прокуратурата се е ангажирала със случая. Вероятно е да се окаже, че има физически лица, действащи без пълномощие от името на СОЛЕОС ВИА ЕООД и само представящи се за нейни служители, като в случай, че Прокуратурата открие достатъчно данни за извършено престъпление (измама), то ще внесе обвинителен акт в съда, а там пострадалите лица ще могат да се присъединят в производството като граждански ищци с оглед обезщетяване на претърпени вреди.

По информацията, която имаме дотук, е възможно да се окаже, че казусът излиза от рамките на потребителското право. Въпреки това, този случай е пореден, в който се чувстваме удовлетворени от работата си, тъй като със съветите и активната си гражданска позиция като НПО сме успели косвено да допринесем за изясняването на случая, спазването на разпоредбите на закона, както и потенциалното ангажиране на отговорността на виновни лица.

С настоящата статия целим превантивен ефект и спрямо бъдещи жертви на порочната практика, тъй като, видно от гореописаните обстоятелства, “презентациите” и “екскурзиите до Тенерифе” продължават.

В случай, че фирмата или трети лица се чувстват засегнати от изложената информация, ги каним да се свържат с нас на официалния ни имейл адрес, за да публикуваме и тяхната гледна точка.