Blog

Често задаван въпрос при рекламация на дрехи

С този материал поставяме началото на серия такива с изцяло практическа насоченост. В тези статии няма да се концентрираме върху юридическата обосновка и аргументация, а върху това в максимално лаконичен формат да ви предоставяме полезна информация.

Първата статия е посветена на често задаван въпрос при рекламацията на дрехи. С него наскоро бе сезирано Сдружението, а авторът на настоящия материал и Председател на СПСПЛД многократно е отговарял на него по време на работата си като юрисконсулт на Комисия за защита на потребителите.

“Купих риза за мъжа ми, оказа му се малка, предявих рекламация, но търговецът отказва да ми върне парите”

Това е най-често срещаната хипотеза – едно лице купува дреха, която впоследствие установява, че не е точен размер или не допада на друго лице, за което е предназначена. Потребителят се връща в търговския обект и предявава “рекламация”. Де юре не става въпрос за рекламация, обаче, тъй като стоката няма дефект. Дрехата е годна за употреба, за това, за което е предназначена, или иначе казано – търговецът е изпълнил задължението си. Самият потребител не изтъква наличие на дефект или каквато и да е повреда, а просто описва случилото се – не е купен правилният размер/модел дреха.

В повечето случаи търговците отказват да върнат парите срещу връщане на стоката, и то абсолютно законосъобразно. Оттук нататък казусите общо взето се развиват по два начина. По-внимателните и държащи на реномето си търговци предлагат замяна на стоката с друга – или подходящ размер, или нещо различно от асортимента на магазина. Това е и моментът, в който една част от потебителите остават недоволни и започват да “търсят правата си”, които в дадения случай нямат. Губят време и нерви за жалби до КЗП, получават отговор в смисъла на описаното дотук, и често формират грешни впечатления за станалото и реакцията на търговеца и институцията.

Най-правилната консултация в случая включва съвет потребителят да избере нещо друго от магазина, като дори това е нещо, което търговецът не е законово задължен да допусне. С развитието на икономиката в България, конкуренцията, както и навлизането на западни търговски вериги, вече се наблюдават магазини, които допускат връщане на стока, без значение от това дали има дефект или не. Това е израз на фирмената политика на конкретните търговци, която безспорно е в полза на потребителите и е позитивна промяна. Следва да се отбележи, че условията за връщане/замяна на стоки без дефект, се определят от търговеца изцяло по негово усмотрение. Потребителите, от своя страна, биха могли предварително да проучат условията за връщане и гаранционната политика на даден търговец, преди да закупят стока от него, особено когато се отнася за стока, за която потребителят има съмнения – дали ще му върши работа, дали ще е подходяща и пр.

В случай, че материалът е бил интересен и полезен за вас, ще сме благодарни ако ни последвате в социалната мрежа – https://www.facebook.com/pravnasigurnostnapotrebitelite/?view_public_for=1129911260523224

Автор: Ясен Крайчев

1 Comment


Няколко съвета при пазаруването за ученици – Сдружение "ПСПЛД"

Няколко съвета при пазаруването за ученици – Сдружение "ПСПЛД"    Posted on: September 8, 2019 7:49 pm 

[…] стока от детето. Както споменахме и в тази статия – http://sps.stoychevco.com/?p=3045– при липса на дефект(несъответствие с договора за […]

Comments are closed.