Month: July 2019

Внимание! Злоупотреби на туроператор продължават!

Публикуваме настоящия кратък материал по повод на сигнал, изпратен до Сдружението, във връзка с дейността на фирма СОЛЕОС ВИА ЕООД(или лица, действащи от името на търговеца, за което ще прочетете по-долу). Каква е практиката на фирмата и за какво да внимават потребителите? По телефона лица, представящи се за служители на СОЛЕОС ВИА ЕООД, канят хора