Month: June 2019

Често задаван въпрос при рекламация на дрехи

С този материал поставяме началото на серия такива с изцяло практическа насоченост. В тези статии няма да се концентрираме върху юридическата обосновка и аргументация, а върху това в максимално лаконичен формат да ви предоставяме полезна информация. Първата статия е посветена на често задаван въпрос при рекламацията на дрехи. С него наскоро бе сезирано Сдружението, а